6 תשובות
איסור קרית ביאליק ואתא
אנונימי
מלאכי
אנונימית
אתא
אנונימי
אתא
ים חחח אני בתוך חור
אנונימית