3 תשובות
עצירות בין צילומים? לא במצלמה הבסיסית.
בצילום הרגיל אי אפשר
אפליקציה