תשובה אחת
עשיתי בשירות בתי הסוהר,
צריכה עזרה/ייעוץ/הכוונה?