תשובה אחת
על שריפת הכרמל
מלכים א' פרק י"ח. פסוק כ': " וישלח אחאב בכל בני ישראל ויקבץ את הנביאים אל הר הכרמל "
ולאחר
מכן ראו מה כתוב בפסוק ל"ח: " ותיפול אש ה' ותאכל את העלה ואת העצים ואת
האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לחכה וירא כלל העם ויפלו על פניהם
ויאמרו ה' הוא האלוהים ה' הוא האלוהים "המשך הפרק מדבר על כך שהעם חוזר
…………לעצמו ולא חוטא, וה' מוריד גשם על הארץ.
אנונימי