2 תשובות
רוצה להישאר רק ידיד
אין לו זמן
צריך ליזום פגישה רק אחרי איזה חודש שמדברים לא שבועיים אז הוא מחכה עוד קצת או שהוא מתבייש