תשובה אחת
צריך ליזום פגישה רק אחרי איזה חודש שמדברים לא שבועיים אז הוא מחכה עוד קצת או שהוא מתבייש