5 תשובות
מזאת אומרת?לשנות למשהו אחר לגמרי?
אנונימית
לשנות למה?
שואל השאלה:
לשחור
אנונימי
שואל השאלה:
או רקע אחר ולא תחלון
אנונימי
תנסה בפיקס ארט(PicsArt)
אנונימית