6 תשובות
אני כל כך
זה שמעליי
אני
לא כי אני מתגעגעת למורים ולשיעורים
אלא לשגרה של הבית ספר ולזה שאין כל כך דאגות
הדאגה היחידה שיש בבית ספר זה לקבל עובר במבחן
אני כל כך אוף ):