2 תשובות
אמור לבוא לבד ולא מה שאנשים כותבים לך.
sys
מה טוב בידיד הזה אם את צריכה לחפש נושאי שיחה כדי לשוחח עימו.