תשובה אחת
אל תתחילי איתו ישר
פתחי איתו שיחה קצת תתקרבי אליו