תשובה אחת
לוויתנים?
למה הם מתפוצצים לאחר שהם מתים

אל תשאל מאיפה איך ולמה, פשוט בראש שלי השאלה הזאת '~'