4 תשובות
לישון
להשתחרר ממנו (?)
כל כך אני עכשיו
גם אני ככה