15 תשובות
לדעתי כן
לא
אני יבוא איתך
אנונימי
שתוק מפגר
אנונימי
שתקי מפגרת*
אנונימי
אני תיקנתי אותך ואני בסוף המפגרת? יפה
קצת
תלכי תלכי לישון
אנונימי
למה לא, אם אין לך אם מי דברי איתי
כן
לא