5 תשובות
We were friends in the past אני חושב
We were friends in the past
אבל אם את רוצה להגיד שאתם מכירים אז תגידי we know each other
We had a friendly connection in the past
We were friends in the past
We used to know each other
Weve known each other in the past

פשוט תכתבי את אחד מכל אלה