2 תשובות
תהיה איתה תנסה להודד להיות טוב ועל תנצל אותה כשהיא במצב הזה.
צא לבלות איתה.אם זה לקניון או לסרט כדי שתשכח טיפה מהפרידה ואולי זה יקרב בינכם יותר (לכיוון שאתה רוצה)