7 תשובות
7 בערך
אואה צריך לספור זה מלא
בערך 9
4 ארוכים
ו4 קצרים
צריכה עוד דחוף
9 כזה
אנונימית