10 תשובות
חצאיתוש
ארוכים אסור אצלי קצרים
לא יודע כנראה גינס
חושבת שאשים שורט
נראה מה יבוא לי
ארוכים
קצרים
ארוכים, אסור לנו קצרים
אנונימית
אלה שאומרים קצרים^
באיזה בית ספר של מלאכים אתם לומדים?
וארוכים כי אסור אצלנו
חצאית מיני