2 תשובות
עיראק-בגדד
ירדן-רבת עמון (עמאן)
טורקיה-אנקרה
בגדד, עמאן, אנקרה