תשובה אחת
כי זה ארוך מידי כנראה?
אני אף פעם לא הייתי מקפלת