5 תשובות
דימוי
שימוש במאפיינים של דבר אחד כדי לתאר אסוציאטיבית דבר אחר, דימוי.
דימוי
אנונימית
כשאת משתמשת בדימוי כדי להסביר או להמחיש משהו
ביטוי ציורי. לדוגמא הולך לעולמו זה ביטוי מטאפורי למוות.