3 תשובות
כשאנשים אומרים לי שאני טיפשה ולא יצא ממני כלום
שאנשים אומרים לי מה לעשות
כשיורדים על משהו שהשקעתי עליו המון(יכול להיות כל דבר אפילו קטן)