2 תשובות
כוסמת זה כמו דיסה בצבע חום
כוסמת זה אחד משבעת מיני דגן