תשובה אחת
תגידי לו שהלב שלך שבור ואין לך כח למשחקים. תרוצה להתחתן איתי מחר או לא?