3 תשובות
כי כלי הרכב המשתלבים מגיעים מימין ולא משמאל
שואל השאלה:
אבל בתמונה הם מגיעים משמאל
אם תסתכל ליד הקיה הלבנה מצד ימין תראה שיש גם מצד ימין חיבור לכביש ממנו מכוניות יכולות להשתלב.
בשלטים כאלה (כתומים) הכוונה לרכבים מאתר עבודה.