5 תשובות
נכון. אבל אי אפשר לבחור במי להתאהב..
בתכלס זה אסור להיות בזוגיות בכללי אם לא נשואים וזה ולגעת אחד בשני
כן
ממש לא....
לא עניין של "עדיף". פשוט אסור להתאהב במישהו שלא אמרו להיות בעלך. גוי לעולם לא אמור להיות בעלך, אלא אם כן הוא יתגייר. אבל הוא לא אמור להתגייר בשביל להתחתן עם בת ישראל, אלא הוא אמור להתגייר מאהבה:
"כשיבא הגר להתגייר - בודקים אחריו, שמא בגלל ממון שיטול, או בשביל שררה שיזכה לה, או מפני הפחד בא ליכנס לדת. ואם איש הוא - בודקין אחריו, שמא עיניו נתן באשה יהודית, ואם אשה היא - בודקין אחריה שמא עיניה נתנה בבחורי ישראל.
ואם לא נמצאת להם עילה -- מודיעים להם כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרשו. אם קיבלו ולא פירשו וראו אותם שחזרו מאהבה -- מקבלים אותם" (שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רסח, סעיף יב).