תשובה אחת
לא בכלל בעייתו שהוא שלח אותך שמרגיש גם קצת איך זה להרגיש דחוי