תשובה אחת
מנזה לעצבן או שמנסה להגיע אלייך אבל מתחרט