3 תשובות
החלק התחתון של הפתח
פתח הדלת
פתח הדלת
באותו הנושא: