2 תשובות
לשאול אותו אם הוא רוצה להיות חבר שלך
הוא יראה את זה בזה שהוא ינסה לדבר איתך הרבה
יתקרב אלייך פיזית
ויחבק אותך יותר זמן מלפני