3 תשובות
תלוי באיזה קשר ואם אני סומכת עליו מספיק
מבחינתי זה מתכון לאסון.
לא . אקסים מבחינתי זה עבר