2 תשובות
עבדת שחור?וניראה לי שזה רק אחרי שנה
לא
רק אחרי שנה אתה צריך לקבל פיצויים