13 תשובות
40 וחצי
ובדצמבר 15
38-39
15
שלי 36 ובאוקטובר אני אהיה בת 16
שואל השאלה:
^ איך תאריך את? חח בלי קשר לשאלה
אנונימית
38
כמעט 14
שואל השאלה:
^^ אה אני יותר תחילת אוקטובר חח
אנונימית
אומייגאד אני ב-17.10
36-37 בת 15 וחצי
38-39
בת 18
בת 19
41 וחצי ):
35.5 בת 14
38 , בת 17