5 תשובות
איזה ראנק אתה?
שואל השאלה:
נמוך סילבר
שואל השאלה:
סילבר 3
סבבה אני אשלח לך הודעה עוד מעט
שואל השאלה:
סבבה