11 תשובות
אתה
אניי
אני!!!
אני לא כי אז אני נהפכת לעגבניה
אניי!!
אני כול שבוע
אניי
אני (לא)
אני כל כך