תשובה אחת
תלוי בגודל אבל הגודל הסטנדרטי הוא בין 40-100 ואם יותר אז אל תקנה סתם יקר אפשר לעשות את זה ב20 שקל לבד