3 תשובות
3 פזים בצד ימין למעלה -> הגדרות -> אודות האתר -> חוקיי האתר.

זה קובץ pdf.
הגדרות, אודות ואז חוקי האתר
הגדרות-אודות-חוקי האתר