תשובה אחת
בטיק טוק את לוחצת על השתף ואז על ה להעתיק קישור ובשאלה בסטיפס את פשוט מוסיפה את הקישור