תשובה אחת
כי הרכב לא יסחוב אם תתחילי לנסוע מהילוך שני.
באותו הנושא: