3 תשובות
נמל כי פתוח ויש מקום לפחות מבוכה
תהני ובהצלחה