3 תשובות
בלילה יותר חרמנים
אנונימית
שואל השאלה:
מה קשור חרמנות. אמרתי הכל זורם כמו לדבר או להעביר זמן
אנונימי
יותר שקט כזה וכיף לא יודע לא כמו בצהרים שחום ולא נעים לצאת וזה לא יודע