תשובה אחת
לא לא נראה לי
אבל אם לא מוצאים עבודה אחרת אז כן