2 תשובות
פשוט שמתחילים לחשוב עליו להעביר נושא חשיבה או להתעסק במשהו עם הזמן זה יחלוף ובעיקר אם אתם מדברים להפסיק עם זה לפחות עד שיעבור הקראש ובמידה ולא תרצי שיחזור אבל חא בתקופה הקרובה בכלל בהצלחה
מוצאים קראש חדש