5 תשובות
רכילות קללות פוליטיקה
רני תמיד אומרת שהשיחה לא זורמת וכאילו באמת רץאומרת מה אני מרגישה ותמיד איך שהוא ניפתחים אחד לשני ואז קשה להפסיק
צחוקים, לדבר על משהו שמשותף לשניכם ופשוט להמשיך ולראות אם מתפתח משהו.. אם השיחה בכל זאת לא זורמת כנראה שזה לא זה
אנונימית
זורקים משהו באוויר וצוחקים, יכול להיות איזה שהוא זיכרון מהעבר, מאותו הרגע תדברו קצת בפתיחות על זיכרון שהיה לכם ומשם תתגלגלולולולולו תתערבבובובובובו תשתוללולולולולולולו מאוד
תתפשטי
באותו הנושא: