4 תשובות
שלא יהיה מליון חפירות של ילד אחד
כדי שלא יהיה עומס.
כדי שלא יהיה עומס בחברים לעט חח
כדי שלא יהיו בעיות של עומס.