4 תשובות
לא
לא
ועולה כסף רק למי שמתקשר לא למי שמתקשרים אליו
התחברות ל