3 תשובות
לא
ועולה כסף רק למי שמתקשר לא למי שמתקשרים אליו