2 תשובות
לעשות להם עיניים ולחייך הרבה
לצרוח "תתייחסו אלי"