4 תשובות
עשו לי את זה
התאכזבתי אבל המשכתי כרגיל כי לא הכול תלוי בי
לא ואני לא יודעת איך הייתי מגיבה
לא אבל לי עשו את זה ואכלתי סרטים על זה
כי זה היה מישהו די חשוב