5 תשובות
עשו לי את זה
התאכזבתי אבל המשכתי כרגיל כי לא הכול תלוי בי
עשו לי אתזה
רגיל..הוא לא היה חשוב לי כל-כך ומהותי בחיי
לא ואני לא יודעת איך הייתי מגיבה
לא אבל לי עשו את זה ואכלתי סרטים על זה
כי זה היה מישהו די חשוב
התחברות ל