4 תשובות
תיסבכת אותי
עשר דולר זה עשר דולר,
כשממירים לשקל, מכפילים כפול 3.6
מה?
אם כתוב לך 10 דולר אתה משלם 10 דולר, למה שתלם 30 דולר.
אתה משלם 10 דולר או לחלופין מכפיל את זה בערך של השקל שלדעתי זה 3.5 כלומר 10 כפול 3.5 זה 35 שקלים אבל זה אותו דבר
לא הבנתם.. הוא התכוון כאילו בשקל. 10 דולר שווה ל34 שקלים.