8 תשובות
התבלבלתי
כן.
ו 10 אגורות זה מטבע אחד
אין דבר כזה אגורה
כן