תשובה אחת
את צריכה לבדוק כי זה יכול להיות שונה בכול מקום