7 תשובות
אחיי הקטנים
שואל השאלה:
תודה על הלעג והקלס^
לא לעג זה באמת ככה
שואל השאלה:
קיבלתי
לפעמיםוגם קלאש
שואל השאלה:
סוף סוף צדיק בסדום יא רשעים ארורים